GDPR – Сагласност за обраду личних података

Поштовани посетиоци,

Компанија се придржава обраде личних података ПР ПРОИЗВОДЊА стр. р. о. регистрована канцеларија: Чернишевскехо 10, 851 01 Братислава, матични број: 53 572 394, упис: Пословни регистар Окружног суда Братислава И, одељак: Сро, уложак бр. 150413/Б (у даљем тексту такође „ оператер “) следеће принципе обраде личних података:

 • принцип законитости: Оператер обрађује личне податке само на законит начин, поштено и транспарентно. Као део овог принципа, оператер обавештава дотичну особу о условима обраде личних података и затим заправо обрађује његове податке у складу са овим информацијама. Оператер обрађује личне податке на правном основу утврђеном у Уредби (ЕУ) 2016/679 Европског парламента и Савета од 27. априла 2016. о заштити физичких лица у вези са обрадом личних података и о слободном кретање таквих података (напомена: у енглеској Опћој уредби о заштити података, у даљем тексту „Уредба GDPR “) и Закон бр. 18/2018 Зб. о заштити података о личности и изменама појединих закона (у даљем тексту „ Закон о заштити података о личности “), уз поштовање не само ГДПР Уредбе и Закона о заштити података о личности, већ и других релевантних законских прописа.
 • принцип ограничења сврхе : оператер добија личне податке само за одређену, експлицитно наведену и легитимну сврху. Забрањена је обрада добијених личних података у другу сврху која није компатибилна са првобитном сврхом.
 • принцип минимизације података : Оператер обрађује само оне личне податке чији обим и садржај одговарају сврси њихове обраде и неопходни су за постизање исте. Оператер не обрађује личне податке који су сувишни, непотребни и нису неопходни за постизање наведене сврхе.
 • принцип исправности : Оператер обрађује само исправне и ажурне личне податке. Уколико оператер утврди да су лични подаци нетачни, предузеће све доступне мере да их исправи или избрише.
 • принцип минимизирања складиштења : Оператер обрађује личне податке само онолико времена колико је потребно за постизање наведене сврхе. Када оператер заврши обраду за дату сврху, располаже личним подацима.
 • принцип интегритета и поверљивости : Оператер обезбеђује заштиту личних података које обрађује. У ту сврху оператер је донео одговарајуће техничке и организационе мере.
 • принцип одговорности : Документована је чињеница да оператер обрађује личне податке у складу са GDPR уредбом и Законом о заштити података о личности и поштује све своје обавезе.

1. Сврхе обраде и правни основ за обраду ваших личних података

1.1 Обрада личних података у сврху објављивања креативног рада оператера (фотографије)

Сврха је представљање резултата креативне активности оператера и рада на стицању нових потенцијалних клијената на сајту оператера: хттпс://прпромотион.еу. Лични подаци се обрађују у маркетиншке сврхе.

Правни основ за објављивање фотографија као резултат креативног рада оператера где изузетак према одељку § 78 ст. 1. Закона, правни основ је писмена сагласност лица о коме се ради. Сагласност дотичне особе даје клијент оператера, са чијег друштвеног догађаја потиче фотографија, на основу споразума о посредовању, осим ако нам то не дате директно у писаној форми. За објављивање личних података малолетног детета увек је потребна сагласност лица – законског заступника.

У случају да из објективних разлога није могуће обезбедити сагласност заинтересованог лица за израду и накнадно евентуално објављивање фотографија (нпр. немогућност унапред идентификовања учесника, велики број учесника, услови одржавања, итд.), правни основ је легитимни интерес оператера. У ту сврху оператер је припремио тест пропорционалности.

1.2 Опис категорије погођених особа и њихових личних података

Оператер обрађује податке о личности у оквиру: Физичка лица – неодређена група учесника (физичких лица) друштвеног догађаја или другог догађаја на основу сагласности клијента, где оператер обавља пословну делатност на основу уговора са Клијент.

Оператер обрађује личне податке погођених лица у обиму: Обрађују се посебне категорије личних података – биометријски подаци о личности: Фото и/или видео и аудио снимак физичког лица – учесника у пријави. У случају потребе, име/презиме физичког лица – или други подаци снимљени на фото/визуелном аудио снимку (нпр. ознака са именом).

Категорије прималаца: Прималац смо ми (оператер) и заинтересована страна – посетилац сајта оператера. Оператер не преноси личне податке у треће земље. Међутим, преглед веб странице из треће земље је доступан.

1.3 Периоди за брисање

Оператер ће избрисати личне податке након 10 година од датума њиховог стицања од субјекта података, осим ако субјект података не одреди другачије. Рок је одређен у вези са могућом одбраном правних захтева у пасивном спору према ст § 106, 107 и даље. акт бр. 40/1964 Цолл. Грађански законик са изменама и допунама.

1.4 Обрада личних података у сврху маркетинга и онлајн идентификатора (колачићи)

Лични подаци се обрађују за слање маркетиншких информација и повезане маркетиншке сврхе. Личне податке обрађује, обезбеђује и чува Гоогле аналитика, којом управља Гоогле Иреланд Лимитед, Гордон Хоусе, Барров Стреет, Дублин 4, Ирска. Ови колачићи служе првенствено за анализу функционисања и понашања посетилаца на сајту. Не можемо идентификовати одређеног посетиоца путем прикупљених података, али нам омогућава да посетиоце укључимо у анонимизоване листе на основу онога што их је конкретно занимало на сајту. Преко ових података можемо пружити релевантније оглашавање и информације.

Правни основ у случају новог купца је сагласност дотичног лица према § 13 ст. 1 писмо а) Закона бр. 18/2018 Зб. о заштити података о личности и измени неких закона. Писмени пристанак на употребу колачића ће дати дотична особа у облику електронских средстава на веб страници оператера:

 • веарепр.ск
 • прпродуцтион.еу
 • прпромотион.еу

Правни основ у случају редовног купца (након сагласности) је испуњење уговорних обавеза према § 13 ст. 1 писмо б) Акт бр. 18/2018 Зб. о заштити података о личности и измени неких закона.

1.5 Опис категорије погођених особа и њихових личних података

Оператер обрађује личне податке у обиму:

 • физичка лица
  • Идентификациони подаци: Име, Презиме, Звање,
  • Контакт подаци: Адреса пребивалишта, Е-маил адреса, или Број телефона, онлајн идентификатор, ИП адреса, приближна локација приступа сајту, оперативни систем, назив прегледаног сајта или одређене датотеке, датум и време захтева, верзија претраживача корисника.
 • Категорије прималаца: Прималац смо ми (оператер) и заинтересована страна – посетилац сајта оператера. Прегледање веб странице из треће земље је доступно.

2. Рокови за брисање

Оператер брише личне податке након 2 године од дана када их је добио од субјекта података, осим ако субјект података не одреди другачије. У случају обраде личних података по основу испуњења уговорних обавеза, оператер ће избрисати личне податке након 2 године од дана престанка уговорног односа са дотичним лицем.

3. Права према ГДПР уредби и закону

Истовремено, желимо да вас обавестимо о вашим правима у складу са ГДПР уредбом и Законом о субјектима података имају следећа права:

 • Право на приступ подацима : Имате право да знате да ли обрађујемо ваше личне податке. Ако их обрадимо, можете тражити од нас да приступимо подацима. На основу вашег захтева, издаћемо потврду са информацијама о обради ваших личних података од стране наше компаније.
 • Право на исправку : Имате право да ваши лични подаци које обрађујемо буду тачни, потпуни и ажурни. Ако су ваши лични подаци нетачни или застарели, можете тражити од нас да их исправимо или допунимо.
 • Právo na vymazanie: Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme,
  • ако нам ваши лични подаци више нису потребни у сврху за коју сте их дали;
  • повлачите своју сагласност;
  • противите се обради ваших личних података;
  • ваше личне податке обрађујемо незаконито;
  • лични подаци морају бити обрисани да би се испунила законска обавеза;
  • ако сте дете, или родитељ детета који је пристао на обраду личних података путем интернета;
 • Právo na obmedzenie spracúvania: Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, pokiaľ
  • обавештавате нас да су ваши лични подаци нетачни док не проверимо њихову тачност;
  • обрађујемо ваше личне податке противзаконито, али ви не пристајете на њихово брисање и уместо тога захтевате да само ограничимо обраду ваших личних података;
  • више нам нису потребни ваши подаци, али су вам потребни да бисте демонстрирали, остваривали или бранили своја права;
  • противите се обради ваших личних података док не проверимо да ли наши легитимни интереси надмашују ваше разлоге.
 • Право на преносивост података : Имате право да захтевате да вам доставимо ваше личне податке у електронском облику (нпр. КСМЛ или ЦСВ фајл) који вам омогућава да лако пренесете своје податке другој компанији. Такође можете тражити од нас да пренесемо ваше личне податке директно одабраној компанији. Удовољићемо вашем захтеву ако сте нам директно доставили личне податке и дали сте нам сагласност за њихову обраду.
 • Право на приговор : Имате право да приговорите на обраду ваших личних података. Ако обрађујемо ваше личне податке у сврхе директног маркетинга, можете у сваком тренутку да приговорите на њихову обраду. На основу приговора, ваше личне податке ћемо избрисати. Ако обрађујемо ваше личне податке у следећим случајевима:
  • за обављање послова од јавног интереса или у вршењу јавних овлашћења;
  • због нашег легитимног интереса;
  • креирање корисничког профила;
  • можете уложити приговор на њихову обраду ако имате личне разлоге за то.

4. Контакт

Вашим захтевом, нпр. због неслагања или опозива сагласности за објављивање фотографије на којој се налазите – можете нас контактирати на један од следећих начина:

 • једноставно нас контактирајте на веаре@прпромотион.еу,
 • достављањем писменог захтева преко поштанског предузећа на нашу адресу.

Ми ћемо се позабавити свим вашим захтевима и обавестићемо вас о резултату њихове обраде на исти начин као што поднесете захтев.

Ми вам се захваљујемо!