logo pr promotion black
Naša misia

Našou misiou je podporovať našich partnerov v ich raste, dominancii a v zlepšovaní ich povedomia uplatnením našich nadobudnutých odborných znalostí v oblasti digitálneho marketingu a využitím propagačnej stratégie postavenej na nástrojoch a technológiách, ktoré zvyšujú hodnotu ich značky.

Naša vízia

Budeme neoddeliteľnou súčasťou našich partnerov a ich úspechu. Budeme vytvárať dlhotrvajúce obchodné vťahy prostredníctvom vytvárania a riadenia ich marketingových procesov na Slovensku a rovnako tak v ostatných štátoch Európskej únie.
Náš tím spoľahlivých a dravých špecialistov bude všeobecne uznávaný ako jeden z najlepších vo svojom obore a spoločnými silami bude zdolávať ďalšie úspechy.

Naše hodnoty

Maximalizujeme produktivitu

Viac ako neefektívnu robotu nenávidíme už len odfláknutú prácu. Preto neustále hľadáme spôsoby ako robiť našu prácu čo najviac efektívne.

Sme tímoví
hráči

Navzájom komunikujeme, pracujeme a pomáhame si. Každý z nás je súčasťou tímu a zaujímame sa o vzájomné názory.

Nemáme
hranice

K našej práci pristupujeme s rešpektom a berieme ju čiastočne ako umenie... Žiadne umenie by nebalo byť spútané.

Rešpektujeme prírodu

Berieme ohľad na životné prostredie. Uprednostňujeme nákupy u firiem, ktoré to majú podobne. A samozrejme, recyklujeme.

Teší nás,

My sme PR PROMOTION.