Marketing a správa sociálnych sietí

Postaráme sa o Vaše sociálne siete
a tiež o to, aby fungovali správne.

Ponúkate kvalitný produkt alebo službu, no predaj nejde podľa Vašich predstáv. Rozumieme. Musíte ukázať Vašim zákazníkom, že ste aktívny, že to robíte s radosťou a že tomu naozaj rozumiete.
My rozumieme sociálnym sieťam... A vďaka nám odprezentujete Vašu spoločnosť v tom najlepšom svetle!

Na základe individuálneho prístupu zabezpečujeme komplexné spravovanie sociálnych sietí. Od nápadu cez realizáciu až po finálne spracovanie vytvárame kreatívne príspevky a realizujeme efektívny marketing. Práve vďaka kvalitnej príprave obsahovej stratégie na sociálnych sieťach spoločne dosiahneme Váš úspech.

Správa sociálnych sietí
Platená reklama - Sociálne siete

Platené kampane

Spolu s tvorením obsahu na sociálne siete ponúkame tiež nastavenie a následnú správu platených kampaní. Vďaka nám zacielite na správne publikum so správnym obsahom, čo zaručí, že Vaše peniaze investované do kampane budú využité čo najefektívnejšie a budú sa zobrazovať tým ľuďom, ktorí majú o Vás potencionálny záujem.

Načo potrebujete sociálne siete?

Sociálne siete Vám pomáhajú budovať značku, zvyšovať predaj a poskytujú aktuálne informácie pre Vašich zákazníkov. Stávate sa tak bližšou a osobnejšou voľbou pre klienta.

Môžete si spravovať sociálne siete sami?

Samozrejme, môžete. Avšak pri správe sociálnych sietí nejde iba o publikovanie príspevkov. Je potrebné myslieť na správnu voľbu konkrétnej platformy a marketingovej stratégie, prehľadnú analýzu a spravovanie reklám.
Najdôležitejšie je však osloviť potenciálneho zákazníka pútavým obsahom so správnym využitím marketingových techník a nástrojov.

Zabezpečujeme aj tzv. klasický marketing?

Štandardné typy reklamných kampaní nie sú pre nás žiaden problém. Pomôžeme vám s grafickým návrhom a tlačou letákov, vizitiek či bannerov.

Ste pripravený?

Odpáľte to s nami!

ODPÁLTE TO
Ste pripravený?

Odpáľte to s nami!