Inbound/Outbound marketing

Dostaneme Váš biznis do povedomia.

Zaujmite a staňte sa prvou voľbou pre nových ale aj existujúcich klientov.
Spoločne identifikujeme cieľovú skupinu a následne odpálime reklamu, ktorá nezostane bez povšimnutia.

Inbound marketing

Pri tomto type marketingu klient prichádza za Vami najmä vďaka obsahu, ktorý spoločne budujeme dlhší čas. Takýto klient má zväčša veľký záujem o problematiku, ktorej sa venujete, avšak počet takto oslovených klientov je menší ako pri outbound marketingu. Hovorovo môžeme povedať, že oslovíme menej ľudí, ktorí sú ale relevantnejší pre Vaše podnikanie.
Prvkami inbound marketingu sú napríkladčlánky, videá, príspevky na sociálnych sieťach alebo funčné webové stránky so správnou optimalizáciou pre vyhľadávače (SEO).

Outbound marketing

Ide o marketing typu zaplatíme si > oslovíme ľudí > kto má záujem, zareaguje. Vaše podnikanie takto uvidí veľký počet ľudí, z ktorých ale záujem o reakciu budú mať iba niektorí. Samozrejme, my sa usilujeme dosiahnuť to, aby čo najviac z oslovených ľudí záujem malo, aj vďaka správnemu cieleniu reklamých kampaní. Takýto marketing je nutne využiteľný napríklad pri uvádzaní nových produktov na trh.
Prvkami outbound marketingu sú napríklad reklamné kampane na sociálnych sieťach, billboardy, letáky, TV/rádio reklamy, influenceri, studené hovory, mailový spam.

Inbound - Outbound marketing

Pozrite si všetky naše služby súvisiace s inbound/outbound marketingom.

Ste pripravený?

Odpáľte to s nami!

ODPÁLTE TO
Ste pripravený?

Odpáľte to s nami!