Schill Dental Clinic

Schill Dental Clinic je stomatologická klinika založená MUDr. Alexandrom Schillom, pričom jeho meno nesie od roku 2002. Ich ambulancie nájdete v Slovenskej aj Českej republike.

My sme už viackrát spolu s našimi fotoaparátmi ambulancie navštívili a zhotovili viacero fotografií, ktoré máte možnosť vidieť nižšie.

Základné údaje o projekte

Behind the scenes

bts_schill
bts_schill