Songoroo

Songoroo nie je pasívne in-store rádio, ani jukebox. Ide o komplexný hudobný systém, ktorý umožňuje návštevníkom prevádzok ovplyvniť playlist hudby, ale zároveň poskytuje viacero nástrojov na stanovenie pravidiel a hraníc pre interaktivitu so systémom.

Explainer animované video

Pre spoločnosť Songoroo zabezpečujeme rôzne marketingové aktivity – od výroby propagačnch materiálov cez tvorbu videí a fotografií až po pravideľné zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach a tvorbu marketingových kampaní. Tiež sme pre Songoroo zabezpečili SEO optimalizáciu ich webovej stránky.

Základné údaje o projekte

Songoroo Out of fame

Pre Songoroo sme vytvorili koncept rubriky Out of fame. Ide rubrika v ktorej Songoroo nadväzuje spoluprácu s menej známymi umelcami a ponúka im možnosť hrania ich hudby v rôznych prevádzkach, ktoré používajú in-store rádio Songoroo.

97
44
86
78
18
76

Ďalšie podobné projekty

Fashion

Fotografie / Videá

Songoroo

Grafický dizajn / Videá / Webové stránky

Plastická chirurgia Žikla

Fotografie / Grafický dizajn / Videá / Webové stránky

Doklado – Digitálne spracovanie dokladov

Fotografie / Grafický dizajn / Videá / Webové stránky